Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2012

Έξοδα μετακίνησης Αιμοκαθαρόμενων του ΟΓΑ που δεν συγκέντρωσαν αποδείξεις για το χρονικό διάστημα 1/1/2012 έως 30/4/2012

Μετά από πιέσεις και προσπάθειες του Συλλόγου Νεφροπαθών Θεσσαλονίκης και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας εγκρίθηκε από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. η απόδοση του ποσού των #400#€ μηνιαίος για το χρονικό διάστημα από 1/1/2012 έως 30/4/2012 για τους αιμοκαθαρόμενους του  ΟΓΑ, οι οποίοι  λόγω ελλιπούς ενημέρωσης δεν συγκέντρωσαν για το ανωτέρω χρονικό διάστημα αποδείξεις ταμιακής μηχανής ΤΑΞΙ.

Το ποσό των #400#€  αναφέρεται σε αιμοκαθαρόμενους του ΟΓΑ που μετακινούνται από περιοχές εκτός των αστικών κέντρων και για οποιαδήποτε χιλιομετρική απόσταση από την Μονάδα Αιμοκάθαρσης.   Όσοι αιμοκαθαρόμενοι του ΟΓΑ ανήκουν σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να προσκομίσουν στο ανταποκριτή του ΟΓΑ τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά :

1. Υπεύθυνη δήλωση από την οποία πιστοποιείται το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του ασφαλισμένου, ο ΑΜΚΑ, η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του και η μονάδα στην οποία αιμοκαθάρεται.
2. Βεβαιώσεις  του Δ/ντή της Μονάδας όπου αιμοκαθάρεται από την οποία προκύπτει ο αριθμός των αιμοκαθάρσεων για κάθε μήνα της περίοδου από 1/1/2012 έως 30/4/2012.
3. Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης από τον Δήμο ή την Περιφέρεια και μόνο σε περίπτωση αδυναμίας χορήγησής της από τις ανωτέρω υπηρεσίες θα γίνεται δεκτή σχετική βεβαίωση από τον τοπικό σύλλογο ταξί.
4. Βιβλιάριο ασθενείας
5.Ταυτότητα και φωτοτυπία

ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου