Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Α)   Το επίδομα Αεροθεραπείας για τους δικαιούχους συνταξιούχους του ΙΚΑ λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου θα πιστωθεί στις 27/11/2014 μαζί με τη σύνταξη του Δεκεμβρίου. Στους δικαιούχους συνταξιούχους του ΙΚΑ για τους οποίους δεν θα έχει καταβληθεί μαζί με την σύνταξη τους στις 27/11/2014 θα χορηγείται από το Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών έως 30/6/2015.
Β)  Η καταβολή του επιδόματος Αεροθεραπείας για τους εν ενεργεία δικαιούχους ασφαλισμένους και τα έμμεσα μέλη που ανήκουν στο ΙΚΑ, θα γίνεται από το Τμήμα Παροχών Ασθενείας των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ έως 30/6/2015.
Γ)  Για του Συνταξιούχους(Γήρατος, Θανάτου, Αναπηρίας), τους εν ενεργεία ασφαλισμένους και τα έμμεσα μέλη που ανήκουν σε όλα τα υπόλοιπα ταμεία( Δημοσίου, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ,ΤΣΑΥ κτλ) θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στο τμήμα Δαπανών του ΕΟΠΥΥ στην Σαπφούς 3 έως 30/6/2015.

Τα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης είναι :
1.          Ταυτότητα Βιβλιάριο Υγείας δικαιούχου.
2.          Βιβλιάριο Υγείας δικαιούχου
3.          Βιβλιάριο Τραπέζης δικαιούχου.
4.          Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι δεν έλαβε και ούτε θα λάβει το επίδομα από άλλο Φορέα Κοινωνική Ασφάλισης και ότι δεν έχει νοσηλευτεί σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα (κρατικό ή ιδιωτικό) άνω των 46 ημερών κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου 2014.
5.          Γνωμάτευση που να αναφέρει ότι υποβάλλεστε σε αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση ή είσαστε μεταμοσχευμένοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου