Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ

Ο Σύλλογος Νεφροπαθών Θεσσαλονίκης  ανέλαβε τη πρωτοβουλία να διεκδικήσει δικαστικά σε συνεργασία με το δικηγορικό γραφείο «ΣΙΑΠΕΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» 
με ομαδικές αγωγές(50 ατόμων) αναδρομικά τις περικοπές των συντάξεων και τα Δώρα των συνταξιούχων του Ιδιωτικού τομέα που τα ταμεία τους ανήκουν στο Υπουργείο Εργασίας.

Τονίζουμε πως σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης της δίκης, δυστυχώς η απόφαση θα ισχύσει μόνο για όσους συμμετάσχουν στη σχετική προσφυγή.


Α. Με το νόμο 4093/2012 τέθηκαν σε εφαρμογή σημαντικές μειώσεις στις συντάξεις εν γένει. Ωστόσο, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου του έτους 2012 εξαιρέθηκαν από τις μειώσεις αυτές καταρχάς οι τετραπληγικοί και παραπληγικοί συνταξιούχοι του Δημοσίου. Στη συνέχεια με το ν. 4111/2013 εξαιρέθηκαν επίσης οι ανάπηροι (με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω) συνταξιούχοι του Δημοσίου (όπως οι νεφροπαθείς που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο).

Με τις παραπάνω διατάξεις η πολιτεία ορθά εξαίρεσε από τις μειώσεις των συντάξεων τις ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας, ωστόσο περιορίστηκε στην απαλλαγή από τις μειώσεις μόνο των συνταξιούχων του Δημοσίου και όχι του συνόλου των συνταξιούχων ανεξάρτητα του φορέα συνταξιοδότησής τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι συνταξιούχοι με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω (όπως οι νεφροπαθείς) που λαμβάνουν σύνταξη από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πρώην ΔΕΚΟ, Τράπεζες κλπ.) να μην εξαιρούνται από τις μειώσεις αυτές.

Η αδικαιολόγητη αυτή διάκριση όμως αποτελεί κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών διατάξεων του Συντάγματος και ευρωπαϊκών συμβάσεων. Αντίστοιχες διακρίσεις έχουν ακυρωθεί πολλάκις από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αναλυτικότερα η μη εξαίρεση από τις μειώσεις των συνταξιούχων νεφροπαθών από φορείς κοινωνικής ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την αρχή της ισότητας (άρθρο 4 του Συντάγματος), το άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγματος το οποίο καθιερώνει την μέριμνα για την κοινωνική ασφάλιση, την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, το άρθρο 21 παρ. 6 του Συντάγματος περί προστασίας των ατόμων με αναπηρία,  το δικαίωμα στη σύνταξη (άρθρο   2 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ) καθώς και το άρθρο 12 παρ. 5 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη «περί προστασίας της κοινωνικής ασφάλισης».

Β. Οι νεφροπαθείς που έχουν υποστεί τις μειώσεις αυτές θα πρέπει να προσφύγουν στη δικαιοσύνη και να διεκδικήσουν αναδρομικά και έντοκα το σύνολο των αφαιρουμένων από τη σύνταξή τους ποσών.

Σχετικά με την δικαστική διαδικασία και τα έξοδα που αντιστοιχούν σε αυτή, σας ενημερώνουμε ότι θα κατατεθεί συλλογική αγωγή αποζημίωσης (σε ομάδες των πενήντα ατόμων) κατά του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

Για τους συμμετέχοντες στην παραπάνω διαδικασία τα έξοδα που θα απαιτηθούν για κάθε άτομο ανέρχονται σε 40 €  για το κόστος εκδίκασης της αγωγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα κατάθεσης, σύνταξης, επίδοσης και συζήτησης της αγωγής.

Στη περίπτωση που ασκηθεί έφεση το κόστος για την εκδίκαση της έφεσης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ανέρχεται σε 30 € για το κάθε άτομο. Εάν απαιτηθεί να ασκήσουμε εμείς έφεση τότε ο καθένας επιβαρύνεται επιπλέον με παράβολο Δημοσίου το κόστος του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 150 € για κάθε άτομο και επιστρέφεται μετά την ευδοκίμηση της υπόθεσης.

Σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης της δίκης η δικηγορική αμοιβή ορίζεται σε ποσοστό 5% (πλέον ΦΠΑ 23%).

Για τη συμμετοχή σας στην νομική διεκδίκηση των περικοπών σας θα πρέπει να προσκομίσετε τα εξής δικαιολογητικά σε φωτοτυπία μέχρι και τις 20 Νοεμβρίου 2014:
·  Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
·  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
·  Απόφαση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής (ΚΕΠΑ)  με το ποσοστό αναπηρίας,
·  Απόφαση ασφαλιστικού φορέα απονομής Κύριας και Επικουρικής σύνταξης.
·  Τα φύλλα σύνταξης Κύριας και Επικουρικής από τον Ιούνιο του 2012 έως και σήμερα.
·  Ένα φύλλο σύνταξης (ενδεικτικά) Κύριας και Επικουρικής του 2010 και ένα του 2011.
·  Εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος οικονομικών ετών 2013, 2014.

Επίσης ο καθένας θα πρέπει να συμπληρώσει και να υπογράψει:
α) ένα ιδιωτικό συμφωνητικό (εις τριπλούν),
β) μία εξουσιοδότηση (ΜΕ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ),
γ) ένα ερωτηματολόγιο και
δ) να καταβάλει το ποσό των 40 ευρώ (και να προσκομίσει στο γραφείο το αποδεικτικό κατάθεσης)  σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς του δικηγορικού γραφείου :
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5237-035380-076,
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 745/604356-90.

Τα έντυπα του ιδιωτικού συμφωνητικού, της εξουσιοδότησης και του ερωτηματολογίου μπορείτε να τα βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του δικηγορικού γραφείου: www.siaperaslaw.gr

Τα παραπάνω δικαιολογητικά καθώς και τα ανωτέρω έγγραφα μπορούν να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι να τα αποστείλουν ταχυδρομικά στο δικηγορικό γραφείο ΣΙΑΠΕΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, οδός Μητροπόλεως 34, 54623, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310272824, 2310239744, 2310276124, κινητό: 6947685242 (Σιαπέρας Απόστολος) fax. 2310241884.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου