Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Ενιαίος Φόρος Ακινήτων ΕΝΦΙΑ 2014Ενιαίος Φόρος Ακινήτων
 ΕΝΦΙΑ 2014

Ως Σύλλογος  Νεφροπαθών Θεσσαλονίκης, θεωρώντας άδικο και εξοντωτικό τον ΕΝΦΙΑ, εκφράσαμε την αντίθεση των Νεφροπαθών για την επιβολή του συγκεκριμένου φόρου και θέσαμε τις απόψεις και τις προτάσεις μας την περίοδο της δημόσιας διαβούλευσης του νομοσχεδίου, τόσο εγγράφως όσο και σε συναντήσεις με την ηγεσία του Υπουργείου.

Ασκήσαμε έντονες πιέσεις μέχρι την τελευταία στιγμή, προκειμένω να γίνουν διορθώσεις στις απαράδεκτες προϋποθέσεις απαλλαγής, που όρισε το Υπουργείο για τα Άτομα με Αναπηρίες, με τις οποίες μας εμπαίζει, εφόσον η συντριπτική πλειοψηφία δεν τις καλύπτει. Συγκεκριμένα ζητήσαμε την αύξηση της συνολικής επιφάνειας των κτισμάτων, την αύξηση του εισοδηματικού κριτηρίου και τον υπολογισμό του καθαρού εισοδήματος και όχι του φορολογητέου.

Δυστυχώς οι προτάσεις μας, παρόλο που ήταν απόλυτα αιτιολογημένες  δεν εισακούστηκαν με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία των Νεφροπαθών να  καλείται να πληρώσει τον δυσβάσταχτο αυτό φόρο και να οδηγείται σε απόγνωση και εξαθλίωση.

Η απαλλαγή στον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων(ΕΝΦΙΑ) για τους Νεφροπαθείς ανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος,

β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας, δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150 μ2),

γ) ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν έχουν ή δεν ευθύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και

δ) ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία, ή ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου