Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013


                ΣΥΛΛΟΓΟΣ    ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ
                  ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                           Θεσσαλονίκη :28-2-2013            
     Βασ. Ηρακλείου 28, ΤΚ 54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                    Αριθ. Πρωτ. : 28
              ΤΗΛ. 2310-222.821 / FAX 2310-240.095
                 ---------------------------------------------          
ΥΠ’ ΟΨΙΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Εγκρίθηκε από τον ΕΟΠΥΥ η χορήγηση του επιδόματος Αεροθεραπείας ύψους 200 ευρώ για το 2012 στους Νεφροπαθείς υπό Αιμοκάθαρση, Περιτοναϊκή Κάθαρση και Μεταμόσχευση που είναι τόσο

ΑΜΕΣΑ όσο και ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ.

Η τελική προθεσμία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών
ΑΝΤΙ ΤΗΣ 28-2-2013 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 31-3-2013

Υπενθυμίζουμε ότι για την καταβολή του επιδόματος θα πρέπει να προσκομίσετε στο ταμείο που ανήκετε (ΙΚΑ, ΟΠΑΔ) τα παρακάτω  δικαιολογητικά:

1.    Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986  από την οποία να προκύπτει ότι δεν λάβατε και ούτε θα λάβετε το επίδομα από άλλο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημόσιο κ.λ.π. και ότι δεν έχετε νοσηλευθεί σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα (κρατικό ή ιδιωτικό) άνω των σαράντα έξι (46) ημερών κατά το χρονικό διάστημα από
       1 Ιουνίου  έως 31 Αυγούστου  του 2012.

2.    Γνωμάτευση Μονάδας Τεχνητού Νεφρού για το χρονικό διάστημα από 1 Ιουνίου  έως 31 Αυγούστου  του 2012.

ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου