Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ
ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓH
ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4110/2013 (ΦΕΚ 17/Α’) «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις». από 1.1.2013 το ποσοστό αναπηρίας για την παραλαβή αυτοκινήτου με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης καθορίζεται με βάση τη γνωμάτευση των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ότι δεν γίνονται δεκτές από τις τελωνειακές αρχές Γνωματεύσεις άλλων επιτροπών

Επίσης αίρονται τα όρια ηλικίας των τεσσάρων (4) και εβδομήντα (70) ετών, ως κριτήρια για τη χορήγηση της  απαλλαγής των τελών κυκλοφορίας και της έκδοσης αναπηρικού δελτίου στάθμευσης.

Αναφορικά με τον καθορισμό του φόρου πολυτελείας στα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα η κλίμακα τιμών χονδρικής πώλησης για την επιλογή του ποσοστού και την επιβολή του φόρου πολυτελείας, μετά την ως άνω αντικατάσταση, δεν διαφοροποιείται πλέον, από αυτή των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων. Κατόπιν των ανωτέρω, προκειμένου και για μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα, το ποσοστό του φόρου καθορίζεται ως εξής:
α) από 20.000 ευρώ μέχρι και 22.000 ευρώ, ποσοστό 10%,
β) άνω των 22.000 ευρώ και μέχρι 28.000 ευρώ, ποσοστό 30%,
γ) άνω των 28.000 ευρώ, ποσοστό 40%.
Νοείται ότι οι ως άνω αξίες, αφορούν στην τιμή χονδρικής πώλησης μετά την απομείωση.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου