Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2012               ΣΥΛΛΟΓΟΣ    ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ
                  ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                        Θεσσαλονίκη :12-12-2012          
     Βασ. Ηρακλείου 28, ΤΚ 54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                      Αριθ. Πρωτ. : 109
              ΤΗΛ. 2310-222.821 / FAX 2310-240.095
                 ---------------------------------------------          

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Εγκρίθηκε από τον ΕΟΠΥΥ η χορήγηση του επιδόματος Αεροθεραπείας ύψους 200 ευρώ για το 2012 στους Νεφροπαθείς υπό Αιμοκάθαρση, Περιτοναϊκή Κάθαρση και Μεταμόσχευση που είναι άμεσα ασφαλισμένοι.  Για την καταβολή του επιδόματος θα πρέπει να προσκομίσετε στο ταμείο που ανήκετε(π.χ. ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΟΠΑΔ κτλ.)  τα παρακάτω  δικαιολογητικά από σήμερα έως και τις 28-2-2013.  
(Μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση για την καταβολή του εν λόγω επιδόματος) :
1.    Απόφαση με το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω από τα ΚΕΠΑ ή παλιότερη από Υγειονομική επιτροπή που είναι ακόμη σε ισχύ.

2.    Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986  από την οποία να προκύπτει ότι δεν λάβατε και ούτε θα λάβετε το επίδομα από άλλο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημόσιο κ.λ.π. και ότι δεν έχετε νοσηλευθεί σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα (κρατικό ή ιδιωτικό) άνω των σαράντα έξι (46) ημερών κατά το χρονικό διάστημα από
       1 Ιουνίου  έως 31 Αυγούστου  του 2012.

3.    Γνωμάτευση Μονάδας Τεχνητού Νεφρού για το χρονικό διάστημα από 1 Ιουνίου  έως 31 Αυγούστου  του 2012.

ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου