Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012


Αποζημίωση μετακίνησης νεφροπαθών για τους καλοκαιρινούς μήνες
     Όλοι οι αιμοκαθαρόμενοι που τα ασφαλιστικά τους ταμεία είναι στον ΕΟΠΥΥ έχουν την δυνατότητα για δύο (οποιουσδήποτε) από τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες να διαμένουν στις θερινές κατοικίες του και να τους καταβάλλονται δαπάνες μετακίνησης από τον τόπο προσωρινής διαμονής τους προς το πλησιέστερο κέντρο αιμοκάθαρσης . Η υποβολή των δικαιολογητικών καθώς και η πληρωμή των σχετικών δαπανών, για τους μήνες προσωρινής διαμονής, θα πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες των εντασσομένων στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. φορέων που γίνεται και τους υπόλοιπους μήνες και θα πραγματοποιηθεί μία φορά μετά το τέλος της θερινής περιόδου. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι :
1.     Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από δημόσια αρχή στην οποία θα δηλώνεται ο τόπος προσωρινής διαμονής του αιμοκαθαρόμενου, καθώς και το ακριβές χρονικό διάστημα αυτής αλλά και το ΑΜΚΑ του . Αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης θα δίνεται στη Μονάδα Αιμοκάθαρσης η οποία θα ενημερώσει την Πανελλήνια Ομοσπονδία Νεφροπαθών με ξεχωριστή κατάσταση η οποία θα αναφέρει μόνο όσους μετακινούνται από τις θερινές κατοικίες τους. Η κατάσταση αυτή θα περιέχει Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Διεύθυνση προσωρινής κατοικίας, ΑΜΚΑ, τηλέφωνο, ταμείο ασφάλισης.
2.     Βεβαίωσης του Δ/ντή της Μ.Τ.Ν. ή Μ.Χ.Α. στην οποία θα αιμοκαθάρεται (για τους δύο καλοκαιρινούς μήνες) από την οποία θα προκύπτει η ύπαρξη θέσεως και η αποδοχή του αιμοκαθαρόμενου για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, καθώς και ο αριθμός των αιμοκαθάρσεων στις οποίες υπεβλήθη με την ώρα έναρξης και λήξης αυτών. Αν δεν μπορεί η πλησιέστερη Μονάδα αιμοκάθαρσης να τον φιλοξενήσει τότε χρειάζεται βεβαίωση από τον Διευθυντή της Μονάδας η οποία θα αναφέρει πως δεν διαθέτει θέση αιμοκάθαρσης.
3.     Αποδείξεις ταξί ή αγοραίων (ταμειακής μηχανής) οι οποίες θα συμφωνούν με τις ημέρες της αιμοκάθαρσης καθώς και με την χιλιομετρική απόσταση. Οι αποδείξεις θα πρέπει να αναφέρουν υποχρεωτικά : Τον Α.Φ.Μ., Ονοματεπώνυμο Οδηγού, Αριθμό Αδείας, Ημερομηνία έκδοσης Απόδειξης, ώρα επιβίβασης, τη χιλιομετρική απόσταση που διήνυσε το όχημα, τη διάρκεια της διαδρομής και τυχόν αναμονή (μέχρι 4 ώρες).
4.     Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης από τον Δήμο ή την Περιφέρεια και μόνο σε περίπτωση αδυναμίας χορήγησής της από τις ανωτέρω υπηρεσίες θα γίνεται δεκτή σχετική βεβαίωση από τον τοπικό σύλλογο ταξί.

ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου