Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  25% ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΑΣ
 
Το Υπουργείο Υγείας συνεχίζοντας την αποδόμηση του κοινωνικού κράτους στη χώρα μας εξέδωσε μια τραγική και επαίσχυντη απόφαση βάση της οποίας οι αιμοκαθαρόμενοι   πληρώνουν συμμετοχή 25% σε όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα εκτός από αυτά που αφορούν την αιμοκάθαρση (π.χ. Ερυθροποιητίνες , Φωσφοροδεσμευτικά, Αλβουμίνες).
Δυστυχώς πρόκειται για μια άδικη απόφαση που επιβαρύνει όλους τους αιμοκαθαρόμενους και για την οποία οι Νεφροπαθείς πρέπει να συστρατευτούν με τις  προσπάθειες του Συλλόγου για την κατάργηση της. Ο Σύλλογος μας ασκεί ήδη έντονες πιέσεις προς το Υπουργείο Υγείας και είναι έτοιμος να προχωρήσει σε κινητοποιήσεις οι οποίες προϋποθέτουν όμως και τη μαζική συμμετοχή όλων μας για την επίτευξη του στόχου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου